Warsztaty wokalne tradycyjnych pieśni afrykańskich

Warsztaty poprowadzone przez Lydie Kotlinski będą wprowadzaniem do wiedzy na temat elementów kultury afrykańskiej poprzez naukę tradycyjnych pieśni oraz poznaniu ich znaczenia. Zajęcia obejmują poznanie pieśni z Zachodniej Afryki (Kongo, Benin, Senegal) oraz Południowej Afryki ( języki: Zulu i Xhosa)


Warsztaty to praca nad rozwojem umiejętności wokalnych, na którą składają się:
– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy;
– ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania;
– ćwiczenia z emisji głosu; połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych;
– praca nad poczuciem rytmu;
– ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy);

– zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”;
– ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu;
– praca nad interpretacją;

– praca nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty;
– ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię.


Warsztaty są adresowane do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania muzycznego. Program zajęć oraz sposób ich prowadzenia jest dostosowywany do potrzeb grupy warsztatowej. 

Warsztaty wokalne tradycyjnych pieśni afrykańskich

Warsztaty poprowadzone przez Lydie Kotlinski będą wprowadzaniem do wiedzy na temat elementów kultury afrykańskiej poprzez naukę tradycyjnych pieśni oraz poznaniu ich znaczenia. Zajęcia obejmują poznanie pieśni z Zachodniej Afryki (Kongo, Benin, Senegal) oraz Południowej Afryki ( języki: Zulu i Xhosa)


Warsztaty to praca nad rozwojem umiejętności wokalnych, na którą składają się:
– ćwiczenia rozgrzewające aparat mowy;
– ćwiczenia oddechowo-ruchowe uświadamiające związek pomiędzy oddechem, postawą, pracą mięśni i ich rolą w procesie śpiewania;
– ćwiczenia z emisji głosu; połączenie ćwiczeń artykulacyjnych, oddechowych i wokalnych;
– praca nad poczuciem rytmu;
– ćwiczenia polifoniczne (na dwa lub trzy głosy);

– zapoznanie się z afrykańskim rodzajem pieśni „zawołań i odpowiedzi”;
– ćwiczenia związane z poszukiwaniem różnych brzmień głosu;
– praca nad interpretacją;

– praca nad akceptacją swojego głosu oraz odnalezieniem się w roli solisty;
– ćwiczenia z improwizacji, w oparciu o rytm, harmonię i melodię.


Warsztaty są adresowane do wszystkich, niezależnie od wieku i stopnia zaawansowania muzycznego. Program zajęć oraz sposób ich prowadzenia jest dostosowywany do potrzeb grupy warsztatowej. 

PARTNERZY

Dworek pod Wiechą
ul. Gościnna 20
05-555 Kawęczyn

African Beats 2024

pl_PL